Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 97/22, 110/22, 121/22, 130/22 и 133/22), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 02. децембра 2022. године до 09. децембра 2022. године, и то за:

1.EVRO DIZEL, у износу 205,00 динара за један литар и
2. EVRO PREMIJUM BMB 95 у износу 175,00 динара за један литар.

Такође, у складу са чланом 3. став 5. наведене уредбе, обавештавају се привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава да су дужни да утврђене малопродајне цене деривата нафте примене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства унутрашње и спољне трговине.