Информације за посреднике у промету и закупу непокретности

Обавештење о полагању писменог дела испита

Обавештења о усменом делу испита

Информације за Регистар посредника