Конкурси

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству унутрашње и спољне трговине,
рок почев од 18.3. закључно са 27.3.2023. године