Јавне расправе

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

Министарство унутрашње и спољне трговине обавештава јавност да ће у периоду од 5. до 25. маја 2023. године спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача

Министарство унутрашње и спољне трговине позива све заинтересоване учеснике да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште на адресу: zastita.potrosaca@must.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – Закон о изменама и допунама Закона о заштити потрошача”.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, у садржају наведеном на обрасцу.

 

Министарство унутрашње и спољне трговине обавештава јавност да ће у периоду од 5. до 25. маја 2023. године спроводити јавну расправу о Предлогу акционог плана Стратегије заштите потрошача за период 2019 – 2024. године, за период од 2023. до 2024. године

Министарство унутрашње и спољне трговине позива све заинтересоване учеснике да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште на адресу: olivera.maric@must.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – Предлог акционог плана Стратегије заштите потрошача за период 2019 – 2024. године, за период од 2023. до 2024. године”.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Предлога акционог плана, у садржају наведеном на обрасцу.

 

Министарство унутрашње и спољне трговине обавештава јавност да ће у периоду од 13. априла до 3. маја 2023. године спроводити јавну расправу о Нацрту Закона о извозу и увозу робе двоструке намене

Министарство унутрашње и спољне трговине позива све заинтересоване учеснике да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем електронске поште на адресу: kabinet@must.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – Закон о извозу и увозу робе двоструке намене”.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, у садржају наведеном на обрасцу.

Министарствo унутрашње и спољне трговине обавештава јавност да у периоду од 13. oктобра до 2. новембра 2023. године спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о тржишном надзору

Учесници јавне расправе су представници државних органа и организација, представници заинтересованих привредних субјеката, других заинтересованих организација, правних и физичких лица и других заинтересованих страна.

Сви заинтересовани учесници су позвани да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем  електронске поште на адресу: kabinet@must.gov.rs  или писaним путем на адресу: Министарство унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о тржишном надзору”.

Јавна расправа   у форми округлог стола, који организује Министарво унутрашње и спољне трговине, одржачће се 24. октобра 2023. године са почетком у 10:00 часова у Привредној комори Србије, сала бр. 1 (Велика сала у приземљу), Београд, ул. Ресавска бр. 15.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона.

Министарствo унутрашње и спољне трговине обавештава јавност да у периоду од 13. oктобра до 2. новембра 2023. године спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа

Учесници јавне расправе су представници државних органа и организација, представници заинтересованих привредних субјеката, других заинтересованих организација, правних и физичких лица и других заинтересованих страна.

Сви заинтересовани учесници су позвани да узму учешће у јавној расправи и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе путем  електронске поште на адресу: kabinet@must.gov.rs   или писaним путем на адресу: Министарство унутрашње и спољне трговине, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа o Нацрту закона о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа”.

Јавна расправа   у форми округлог стола, који организује Министарво унутрашње и спољне трговине, одржаће се 24. октобра 2023. године са почетком у 12:00 часова у Привредној комори Србије, I сала (Велика сала у приземљу), Београд, ул. Ресавска бр. 13- 15.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона.