Извозна контрола/НВО и РДН

Извозна контрола - НВО и РДН

У Министарству унутрашње и спољне трговине у  оквиру  Одељења за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом, обављају се послови који се односе на преговарање и закључивање међународних споразума, као и унапређења Система извозне и увозне контроле у области наоружања, војне опреме, робе двоструке намене и робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање(СКМ). У оквиру Одељења врши се издавање дозвола и пратећих докумената за извоз и увоз, као и пружање брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања, војне опреме, робе двоструке намене као и робе СКМ.

Услуге

  1. Регистровање лица за обављање послова спољне трговине наоружањем и војном опремом(НВО)
  2. Пријем захтева и издавање појединачних дозвола
  3. Издавање Сертификата крајњег корисника, Међународног увозног сертификата и других докумената који прате спољну трговину контролисаном робом
  4. Издавање мишљењада ли одређена роба подлеже контроли, односно да ли је за њен извоз/увоз потребна дозвола
  5. Надзор и контрола спољнотрговинских послова

Право на коришћење услуга имају сва правна и физичка лица. Дозволе за Увоз/Извоз НВО могу добити само регистрована лица.

Где и како

Предаја документације:

Министарство унутрашње и спољне трговине,

Немањина 26

Крило А, 3. спрат, канцеларија бр. 3 – “Канцеларија за пријем и отпрему поште НВО и РДН“

Радно време са странкама: 10-14 сати.

 

ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТА

 

Регистрација лица

 

НВО

 

НВО Посебна процедура

Некомерцијални промет:

 

 

Физичка лица:

 

 

РДН

 

СКМ (Роба која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање)

 

Информације за привреднике:

 

Плаћања- прописане таксе

 

Опште информације:

 

Регистрована лица:

 

Преглед реализације:

 

Правни основ

 

Контакт подаци

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом

Немањина 26, Београд

 

Телефони:

Пријемна канцеларија НВО и РДН

тел. 011/2642108

 

ИТ-Електронска обрада података

тел. 011/2642108

 

Регистровање лица

тел. 011/3619753

 

Обрада предмета НВО – Наоружање и војна опрема

тел. 011/2642106

 

Обрада предмета РДН – Роба двоструке намене

тел. 011/2642106

 

Руководилац: Јасмина Роскић, начелник одељења

тел. 011/2642115