Приступ информацијама од јавног значаја

Приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети министарству унутрашње и спољне трговине писаним путем на адресу Немањина 22-26, са назнаком Секретаријат министарства или мејл адресу iojz@must.gov.rs