Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 15/23, 25/23 и 34/23), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 19. маја 2023. године до 26. маја 2023. године, и то за: