Обавештавају се трговци који обављају трговину ван продајног објекта да Образац за пријаву места на којем се води Књига евиденције промета, убудуће могу достављати на електронску адресу kep@must.gov.rs или на адресу министарства Немањина 22-26.