Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 63/23), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 04. августа 2023. године до 11. августа 2023. године, и то за: