Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 63/23), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 11. августа 2023. године до 18. августа 2023. године, и то за:

  1. EVRO DIZEL, у износу 199,00 динара за један литар и
  2. EVRO PREMIJUM BMB 95 у износу 186,00 динара за један литар.