(„Сл. гласник РС“, бр. 63/23), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 25. августа 2023. године до 01. септембра 2023. године, и то за:

  1. EVRO DIZEL, у износу 202,00 динара за један литар и
  2. EVRO PREMIJUM BMB 95 у износу 189,00 динара за један литар.