Министарство унутрашње и спољне трговине расписује Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину.

Право учешћа на Конкурсу за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство унутрашње и спољне трговине (у даљем тексту: Министарство), односно које испуњава услове на основу Правилникa о садржини и начину вођења евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис („Службени гласник РС“, бр. 9/22), чије је седиште у региону на којем ће се спроводити програм којим конкурише и које нема дуг по основу јавних прихода, на дан подношења пријаве предлога програма.

За јавни позив кликните на линк.