Министарство унутрашње и спољне трговине организоваће полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у периоду од 17. октобра до 15. децембра 2023. године.

Пријаве за стручни испит подносе се поштом (на адресу: Министарство унутрашње и спољне трговине, Комисија за спровођење стручног испита, Немањина 22-26, 11000 Београд) или се могу предати на писарници (на истој адреси), у периоду од 18. септембра до 27. септембра 2023. године.

Пријава се врши на Обрасцу захтева за полагање стручног испита за посредника у промету и закупу непокретности, који је доступан на званичној Интернет страници и то на почетној страници – Министарства унутрашње и спољне трговине, у делу УСЛУГЕ – Грађани - Информације за посреднике у промету и закупу непокретности

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011/2642-160 и 363-1543.