На основу Уредбе Владе Републике Србије о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“ („Сл. гласник РС“, бр. 47/2023 и 71/23), Министарство унутрашње и спољне трговине оглашава Позив произвођачима хлеба за куповину брашна типа „Т-500” по субвенционисаним ценама. Сви произвођачи хлеба са територије Републике Србије, који су у моменту доношења Уредбе били регистровани за обављање поменуте делатности, заинтересовани за куповину брашна типа „Т-500” по субвенционисаним ценама из робних резерви, могу се пријавити Министарству унутрашње и спољне трговине, на начин што ће попуњен и скениран образац Пријаве из Прилога 1 послати на имејл адресу: trgovina@must.gov.rs.

Контакт телефон за додатна питања је 011/361-9733.

Пријављивање траје од 15. септембра 2023. године, закључно са 25. септембром 2023. године.