Министарство унутрашње и спољне трговине, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-10805/2023-1 од 3. новембра 2023. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2023. години позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2023. години.

Привредни субјекти пријављују своје пројекте искључиво на обрасцу СЗТЗ (који је саставни део конкурсне документације) и могу да конкуришу за доделу субвенција за једну намену.

Субвенције намењене за очување и развој традиционалних заната користе се за следеће намене:

1) за запошљавање лица код привредног субјекта који се бави традиционалним занатима,

или

2)  за промоцију производа и услуга традиционалних заната, кроз организацију радионица и обука едукативног карактера, намењених другим привредним субјектима или заинтересованим лицима.

 

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентације Министарства www.must.gov.rs.

 

Рок за доставу пријава је 6. децембар 2023. године.

 

Додатне информације у вези са Конкурсом и конкурсном документацијом могу се добити путем телефона 011/26-42-160, радним даном од 10 до 14 сати.