Услед пријављених проблема у преузимању Упитника за посреднике у промету и закупу непокретности, рок за достављање попуњених Упитника продужен је до 20. марта 2023. године.

Упитник можете да преузмете преко ове странице. Попуњени Упитник у који сте унели своје пословне податке за 2022. годину, доставите Сектору тржишне инспекције, на имејл sonja.randjelovic@must.gov.rs.

Подсећамо да у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020), посредник у промету непокретности (обвезник), дужан је да предузима радње и мере ради спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма. С тим у вези, посредник је дужан да обезбеди и предочи надзорном органу податке о свом пословању и његова је обавеза да попуни упитник који му доставља Сектор тржишне инспекције, под претњом прекршајне одговорности.