Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 15/23, 25/23, 34/23 и 43/23), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 02. јуна 2023. године до 09. јуна 2023. године, и то за: