У складу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 97/22, 110/22, 121/22, 130/22 и 133/22), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 23. децембра 2022. године до 30. децембра 2022. године, и то за: