Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 63/23, 71/23, 81/23, 93/23, 104/23 и 107/23), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 08. децембра 2023. године до 15. децембра 2023. године, и то за: