Министарство унутрашње и спољне трговине објављује Одлуку о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину, на тему „Јачање заштите потрошача кроз рад и сарадњу удружења за заштиту потрошача“.