Министарство унутрашње и спољне трговине организоваће полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у периоду од 20. фебруара до 15. априла 2024. године.