Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте („Сл. гласник РС“, бр. 6/2024), утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 22. марта 2024. године до 29. марта 2024. године, и то за: