Ускладу са чланом 3. став 4. Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте, утврђује се највиша малопродајна цена деривата нафте за период од 15 часова 29. марта 2024. године до 05. априла 2024. године, и то за: