Подсећамо посреднике да је крајњи рок за достављање попуњених Упитника за посреднике у промету и закупу непокретности, 8. април 2024. године.