Министарство унутрашње и спољне трговине организоваће полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности у периоду од 20. маја до 28. јуна 2024. године.