Izvozna kontrola/NVO i RDN

Izvozna kontrola - NVO i RDN

U Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine u  okviru  Odeljenja za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, obavljaju se poslovi koji se odnose na pregovaranje i zaključivanje međunarodnih sporazuma, kao i unapređenja Sistema izvozne i uvozne kontrole u oblasti naoružanja, vojne opreme, robe dvostruke namene i robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje(SKM). U okviru Odeljenja vrši se izdavanje dozvola i pratećih dokumenata za izvoz i uvoz, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja, vojne opreme, robe dvostruke namene kao i robe SKM.

Usluge

  1. Registrovanje lica za obavljanje poslova spoljne trgovine naoružanjem i vojnom opremom(NVO)
  2. Prijem zahteva i izdavanje pojedinačnih dozvola
  3. Izdavanje Sertifikata krajnjeg korisnika, Međunarodnog uvoznog sertifikata i drugih dokumenata koji prate spoljnu trgovinu kontrolisanom robom
  4. Izdavanje mišljenjada li određena roba podleže kontroli, odnosno da li je za njen izvoz/uvoz potrebna dozvola
  5. Nadzor i kontrola spoljnotrgovinskih poslova

Pravo na korišćenje usluga imaju sva pravna i fizička lica. Dozvole za Uvoz/Izvoz NVO mogu dobiti samo registrovana lica.

Gde i kako

Predaja dokumentacije:

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine,

Nemanjina 26

Krilo A, 3. sprat, kancelarija br. 3 – “Kancelarija za prijem i otpremu pošte NVO i RDN“

Radno vreme sa strankama: 10-14 sati.

 

OBRASCI I DOKUMENTA

 

Registracija lica

 

NVO

 

NVO Posebna procedura

Nekomercijalni promet:

 

 

Fizička lica:

 

 

RDN

 

SKM (Roba koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje)

 

Informacije za privrednike:

 

Plaćanja- propisane takse

 

Opšte informacije:

 

Registrovana lica:

 

Pregled realizacije:

 

Pravni osnov

 

Kontakt podaci

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjE I SPOLjNE TRGOVINE

Odeljenje za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom

Nemanjina 26, Beograd

 

Telefoni:

Prijemna kancelarija NVO i RDN

tel. 011/2642108

 

IT-Elektronska obrada podataka

tel. 011/2642108

 

Registrovanje lica

tel. 011/3619753

 

Obrada predmeta NVO – Naoružanje i vojna oprema

tel. 011/2642106

 

Obrada predmeta RDN – Roba dvostruke namene

tel. 011/2642106

 

Rukovodilac: Jasmina Roskić, načelnik odeljenja

tel. 011/2642115