Konkursi

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine,
rok počev od 18.3. zaključno sa 27.3.2023. godine

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, rok počev od 01.4.2023. godine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (konkurs oglašen 17.03.2023. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 27.03.2023. godine)

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, rok počev od 11.4-18.4.2023. godine

Javni konkurs za popunjavanje 4 (četiri) izvršilačkih radnih mesta, 12.4.-20.4.2023. godina

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (konkurs oglašen 31.03.2023. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 10.04.2023. godine)

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog javnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (konkurs oglašen 12.04.2023. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 20.04.2023. godine)

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, rok počev od 12.5-22.5.2023. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila interni konkurs 31.3.2023-10.4.2023.

Lista kandidata koji su ispunili merila interni konkurs 10.4.2023-18.4.2023.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (konkurs oglašen 03.05.2023. godine)

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (konkurs oglašen 12.05.2023. godine)

Liste kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 12.04.2023. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, oglašen 21.6.2023.

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta, oglašen 22.6.2023. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na internom konkursu- 17.3.2023-27.3.2023. godine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (konkurs oglašen 22.06.2023. godine)

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (konkurs oglašen 22.06.2023. godine, RM 2)

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (konkurs oglašen 21.06.2023. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 29.06.2023. godine)

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na internom konkursu, oglašenom 12.05.2023. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na internom konkursu koji je objavljen 22.juna 2023.godine.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, oglašen 16.8.2023.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (konkurs oglašen 16.8.2023. godine,)

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta, oglašen 21.9.2023. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta, oglašen 04.10.2023. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 21.06.2023. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta, oglašen 01.11.2023. godine

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (konkurs oglašen 01.11.2023. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 09.11.2023. godine)

Dopunjen spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (konkurs oglašen 01.11.2023. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 09.11.2023. godine)

Javni konkurs za popunjavanje 2 (dva) izvršilačka radna mesta, 22.11.-30.11.2023. godina

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (konkurs oglašen 22.11.2023. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 30.11.2023. godine)

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 16.8.2023. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 1.11.2023. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 16.8.2023. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 22.11.2023. godine

Javni konkurs za popunjavanje devet izvršilačkih radnih mesta, objavljen 14.02.2024.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta, objavljen 28.02.2024.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (konkurs oglašen 14.2.2024. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 22.2.2024. godine)

Javni konkurs za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta, objavljen 13.03.2024.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (konkurs oglašen 28.2.2024. godine, rok za podnošenje prijava je istekao 7.3.2024. godine)

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, konkurs oglašen 13.03.2024. godine

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor na javnom konkursu, oglašenom 14.02.2024. godine (RM 4, 5, 6 i 9)