Oglasna tabla

1. Rešenje o   izricanju upravnih mera fizičkom licu   Bojanu Đeniću iz Kalne bb, Crna Trava od  01.11.2022. godine, doneto u predmetu 334-738/L/2022-06 objavljeno dana 29. 12. 2022. godine ,  na Oglasnoj tabli Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine iz delokruga Sektora tržišne inspekcije, na osnovu člana 78. stav 1. tačka 1) i stava 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), iz razloga što nijedan drugi način dostavljanja nije moguć ( dostava pokušana dva puta, predmetno pismeno je vraćeno ). Smatra se da je javno dostavljanje rešenja, izvršeno po isteku roka od 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa, saglasno odredbama člana 78. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku.

2. Rešenje drugostepenog organa donetog u ponovnom postupku o izricanju upravnih mera fizičkom licu Živković Ivanu iz Beograda od 10.11.2022. godine, doneto u predmetu 334-00-02624/2021-14 objavljeno dana 12. 01. 2023. godine , na Oglasnoj tabli Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine iz delokruga Sektora tržišne inspekcije, na osnovu člana 78. stav 1. tačka 1) i stava 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje), iz razloga što nijedan drugi način dostavljanja nije moguć ( dostava pokušana, predmetno pismeno je vraćeno ). Smatra se da je javno dostavljanje rešenja, izvršeno po isteku roka od 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa, saglasno odredbama člana 78. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku

Na osnovu člana 78. stav 1. tačka 1) i stava 2. Zakona o opštem upravnom postupku ('' Službeni glasnik RS '', br. 18/16, 95/18-autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US), Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, iz delokruga Sekretarijata ministarstva, dana 11.04.2023. godine,  objavljuje akt broj: 330-00-00302/2023-02 od 10.03.2023. godine, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće. Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od dana kada je  pismeno objavljeno na veb prezentaciji i Oglasnoj tabli ministarstva.

3. Na osnovu člana 78. stav 1. tačka 1) i stava 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18-autentično tumačenje i 2/2023-odluka US),Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, iz delokruga Sektora tržišne inspekcije, dana 07.08.2023. godine, objavljuje zapisnik broj 334-234/2023-07 od 13.07.2023. godine i  rešenje broj 334-234/2023-07 od 14.07.2023. godine  iz razloga što dostavljanje na drugi način nije bilo moguće. Smatra se da je javno dostavljanje  izvršeno po isteku roka od 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli ministarstva.