Javne rasprave

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obaveštava javnost da će u periodu od 5. do 25. maja 2023. godine sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu: zastita.potrosaca@must.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača”.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, u sadržaju navedenom na obrascu.

 

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obaveštava javnost da će u periodu od 5. do 25. maja 2023. godine sprovoditi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana Strategije zaštite potrošača za period 2019 – 2024. godine, za period od 2023. do 2024. godine

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu: olivera.maric@must.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Predlog akcionog plana Strategije zaštite potrošača za period 2019 – 2024. godine, za period od 2023. do 2024. godine”.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Predloga akcionog plana, u sadržaju navedenom na obrascu.

 

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obaveštava javnost da će u periodu od 13. aprila do 3. maja 2023. godine sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu: kabinet@must.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava – Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene”.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, u sadržaju navedenom na obrascu.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obaveštava javnost da u periodu od 13. oktobra do 2. novembra 2023. godine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržišnom nadzoru

Učesnici javne rasprave su predstavnici državnih organa i organizacija, predstavnici zainteresovanih privrednih subjekata, drugih zainteresovanih organizacija, pravnih i fizičkih lica i drugih zainteresovanih strana.

Svi zainteresovani učesnici su pozvani da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem  elektronske pošte na adresu: kabinet@must.gov.rs  ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržišnom nadzoru”.

Javna rasprava   u formi okruglog stola, koji organizuje Ministarvo unutrašnje i spoljne trgovine, održačće se 24. oktobra 2023. godine sa početkom u 10:00 časova u Privrednoj komori Srbije, sala br. 1 (Velika sala u prizemlju), Beograd, ul. Resavska br. 15.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine obaveštava javnost da u periodu od 13. oktobra do 2. novembra 2023. godine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda

Učesnici javne rasprave su predstavnici državnih organa i organizacija, predstavnici zainteresovanih privrednih subjekata, drugih zainteresovanih organizacija, pravnih i fizičkih lica i drugih zainteresovanih strana.

Svi zainteresovani učesnici su pozvani da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem  elektronske pošte na adresu: kabinet@must.gov.rs   ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda”.

Javna rasprava   u formi okruglog stola, koji organizuje Ministarvo unutrašnje i spoljne trgovine, održaće se 24. oktobra 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Privrednoj komori Srbije, I sala (Velika sala u prizemlju), Beograd, ul. Resavska br. 13- 15.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona.