Zaštita podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

U skladu sa čl. 56.-58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RSˮ, broj 87/18), određeno je lice za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu  unutrašnje i spoljne trgovine, čiji su kontakt podaci: e-mail: licezazastitupodataka@must.gov.rs  i br. telefona: 011/362-1695 i 363-15-96.