Sektor tržišne inspekcije

Aleksandar Adamović

v.d. pomoćnika ministra – glavni tržišni inspektor

 

Kontakt Sektor tržišne inspekcije: 

011/362-88-00

trzisnainspekcija@must.gov.rs

 

Ukoliko želite da podnesete prijavu tržišnoj inspekciji, možete to da učinite preko podnesiprijavu@must.gov.rs. Sektor tržišne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa u okviru delokruga svoje nadležnosti po službenoj dužnosti, uzimajući u obzir prijave građana, koje su u ovom slučaju inicijativa za pokretanje postupka.

U slučaju da prijavljeno nije u okviru nadležnosti Sektora tržišne inspekcije, prijavu ćemo da prosledimo stvarno nadležnom organu uprave, odnosno obavestićemo vas o načinu na koji možete da postupite u zaštiti svojih prava. 

 

Sajtu sprovođenja prava intelektualne svojine, možete pristupiti ovde

 

Sistem o nebezbednim proizvodima NEPRO

 

U Sektoru tržišne inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti praćenja i unapređenja međuresorne i regionalne saradnje u oblasti tržišnog nadzora, izrade i usaglašavanja operativnih međuresornih planova, nadzora tržišta i objedinjavanja izveštaja o koordiniranom nadzoru tržišta za Vladu RS, razmenu informacija i obaveštavanje javnosti o nebezbednim proizvodima na tržištu; poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu; sprečavanje nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera, kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; sprečavanje pojavnih oblika sive ekonomije u trgovini, elektronskoj trgovini i uslugama; kontrola uslova za prometovanje, prometa i monitoring derivata nafte i biogoriva; finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; poslove koji su neposredno vezani za vršenje inspekcijskog nadzora: izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora; izrada analiza i procena rizika; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora; izrada akata o primeni propisa; interna obuka tržišnih inspektora za primenu novih propisa i procedura u postupku inspekcijskog nadzora; sačinjavanje izveštaja o izvršenim kontrolama u inspekcijskom nadzoru, analiza tih izveštaja i sačinjavanje predloga plana samostalnih, zajedničkih i koordiniranih kontrola za naredni period; unutrašnja kontrola rada odeljenja tržišne inspekcije i tržišnih inspektora; praćenje izvršenja naloga dostavljenih odeljenjima; predlaganje mera za otklanjanje nepravilnosti u radu inspektora i odeljenja; provere i obrada navoda inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka; neposredan inspekcijski nadzor iz nadležnosti tržišne inspekcije radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i odeljenja; pripreme ovlašćenih predstavnika podnosioca zahteva za pretres pred sudom za prekršaje; obrada predmeta za Državno pravobranilaštvo u postupcima koji su pokrenuti od strane tržišnih inspektora; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz nadležnosti tržišne inspekcije po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; saradnja sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Sektora; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Sektora; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

U Grupi za razvoj i unapređenje rada Sektora obavljaju se poslovi koordinacije i pravno - finansijske logistike rada Sektora koji obuhvataju: učešće u strateškom planiranju poslova u Sektoru; praćenje realizacije operativnih planova Sektora i predlaganje korektivnih mera radi uspešne realizacije finansijskih planova; izrada studijsko-analitičkih i stručno-operativnih izveštaja i informacija vezanih za sredstva, opremu, ugovorne obaveze i realizaciju budžetskih sredstava opredeljenih za aktivnosti Sektora; analizu potreba i sačinjavanje izveštaja i predloga u vezi materijalnih i finansijskih sredstava potrebnih za rad Sektora; učestvovanje u izradi predloga finansijskog plana i plana javnih nabavki za Sektor; analizu potreba i sačinjavanje izveštaja, predloga i nacrta ugovora u skladu sa planom javnih nabavki; stručne poslove obrade predmeta i priprema izjašnjenja Državnom pravobranilaštvu, pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora, kao i druge poslove u skladu sa  propisima koji regulišu ovu oblast.

 

           U Sektoru tržišne inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

            U sedištu Ministarstva:

            - Za razvoj i unapređenje rada Sektora:

 1. Grupa za razvoj i unapređenje rada Sektora

  Za funkcionalnu koordinaciju rada unutrašnjih jedinica van sedišta:

 1. Odeljenje za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača;
 2. Odeljenje za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
 3. Odeljenje za obuku i izveštavanje;
 4. Odeljenje za sprovođenje prava intelektualne svojine i sprečavanje sive ekonomije
 5. Odeljenje za unutrašnju kontrolu

 

Izvan sedišta Ministarstva :

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Beograd, u područnoj jedinici za grad Beograd sa sedištem u Beogradu;
 2. Odeljenje tržišne inspekcije Bor, u okružnoj područnoj jedinici za Borski upravni okrug sa sedištem u Boru;
 3. Odeljenje tržišne inspekcije Valjevo, u okružnoj područnoj jedinici za Kolubarski upravni okrug sa sedištem u Valjevu;
 4. Odeljenje tržišne inspekcije Vranje, u okružnoj područnoj jedinici za Pčinjski upravni okrug sa sedištem u Vranju;
 5. Odeljenje tržišne inspekcije Zaječar, u okružnoj područnoj jedinici za Zaječarski upravni okrug sa sedištem u Zaječaru;
 6. Odeljenje tržišne inspekcije Zrenjanin, u okružnoj područnoj jedinici za Srednjebanatski upravni okrug sa sedištem u Zrenjaninu;
 7. Odeljenje tržišne inspekcije Jagodina, u okružnoj područnoj jedinici za Pomoravski upravni okrug sa sedištem u Jagodini;
 8. Odeljenje tržišne inspekcije Kragujevac, u okružnoj područnoj jedinici za Šumadijski upravni okrug sa sedištem u Kragujevcu;
 9. Odeljenje tržišne inspekcije Kraljevo, u okružnoj područnoj jedinici za Raški upravni okrug sa sedištem u Kraljevu;
 10. Odeljenje tržišne inspekcije Kikinda, u okružnoj područnoj jedinici za Severnobanatski upravni okrug sa sedištem u Kikindi;
 11. Odeljenje tržišne inspekcije Kosovska Mitrovica, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Kosovskomitrovački, Kosovskopomoravski, Kosovski, Prizrenski i Pećki upravni okrug sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici;
 12. Odeljenje tržišne inspekcije Kruševac, u okružnoj područnoj jedinici za Rasinski upravni okrug sa sedištem u Kruševcu;
 13. Odeljenje tržišne inspekcije Leskovac, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Jablanički upravni okrug i Pirotski upravni okrug, sa sedištem u Leskovcu;
 14. Odeljenje tržišne inspekcije Niš, u okružnoj područnoj jedinici za Nišavski upravni okrug sa sedištem u Nišu;
 15. Odeljenje tržišne inspekcije Novi Sad, u okružnoj područnoj jedinici za Južnobački upravni okrug sa sedištem u Novom Sadu;
 16. Odeljenje tržišne inspekcije Pančevo, u okružnoj područnoj jedinici za Južnobanatski upravni okrug s sedištem u Pančevu;
 17. Odeljenje tržišne inspekcije Požarevac, u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Braničevski upravni okrug i Podunavski upravni okrug, sa sedištem u Požarevcu;
 18. Odeljenje tržišne inspekcije Prokuplje, u okružnoj područnoj jedinici za Toplički upravni okrug sa sedištem u Prokuplju;
 19. Odeljenje tržišne inspekcije Sombor, u okružnoj područnoj jedinici za Zapadnobački upravni okrug sa sedištem u Somboru;
 20. Odeljenje tržišne inspekcije Sremska Mitrovica, u okružnoj područnoj jedinici za Sremski upravni okrug sa sedištem u Sremskoj Mitrovici;
 21. Odeljenje tržišne inspekcije Subotica, u okružnoj područnoj jedinici za Severnobački upravni okrug sa sedištem u Subotici;
 22. Odeljenje tržišne inspekcije Užice u okružnoj područnoj jedinici za Zlatiborski upravni okrug sa sedištem u Užicu;
 23. Odeljenje tržišne inspekcije Čačak u okružnoj područnoj jedinici za Moravički upravni okrug sa sedištem u Čačku;
 24. Odeljenje tržišne inspekcije Šabac, u okružnoj područnoj jedinici za Mačvanski upravni okrug sa sedištem u Šapcu

 

U Grupi za razvoj i unapređenje rada Sektora obavljaju se poslovi koordinacije i pravno - finansijske logistike rada Sektora koji obuhvataju: učešće u strateškom planiranju poslova u Sektoru; praćenje realizacije operativnih planova Sektora i predlaganje korektivnih mera radi uspešne realizacije finansijskih planova; izrada studijsko-analitičkih i stručno-operativnih izveštaja i informacija vezanih za sredstva, opremu, ugovorne obaveze i realizaciju budžetskih sredstava opredeljenih za aktivnosti Sektora; analizu potreba i sačinjavanje izveštaja i predloga u vezi materijalnih i finansijskih sredstava potrebnih za rad Sektora; učestvovanje u izradi predloga finansijskog plana i plana javnih nabavki za Sektor; analizu potreba i sačinjavanje izveštaja, predloga i nacrta ugovora u skladu sa planom javnih nabavki; stručne poslove obrade predmeta i priprema izjašnjenja Državnom pravobranilaštvu, kao i druge poslove u skladu sa  propisima koji regulišu ovu oblast.

 

U Odeljenju za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača obavljaju se poslovi koordinacije u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; sprečavanja nelojalne konkurencije; zaštita potrošača; oglašavanje; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odeljenja; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odeljenja; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odeljenja po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema  predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; savetodavni i stručni poslovi koji se odnose na praćenje i unapređenje inspekcijskog nadzora u oblasti elektronske trgovine i elektronskih usluga; saradnja sa unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Odeljenja; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.    

               

                U Odeljenju za kontrolu prometa, sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice i to:

 

 1. Odsek za kontrolu prometa
 2. Grupa za sprečavanje nelojalne konkurencije i zaštitu potrošača

           U Odseku za kontrolu prometa obavljaju se poslovi koordinacije inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terororizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odseka; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odseka; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odseka; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odseka; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odseka po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseku; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

 

            U Grupi za sprečavanje nelojalne konkurencije (nepoštene poslovne prakse) i zaštitu potrošača  obavljaju se poslovi  koordinacije inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: sprečavanja nelojalne konkurencije; oglašavanje; zaštita potrošača; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Grupe; izrada analiza  primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Grupe izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Grupe; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Grupe; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Grupe po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema  predlog stavova i mišljenja o nacrtima propisa; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupe; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Grupe, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

 

            U Odeljenju za sprovođenje prava intelektualne svojine i sprečavanje sive ekonomije obavljaju se poslovi koordinacije u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: postupanje po zahtevima nosilaca prava intelektualne svojine i po službenoj dužnosti u inspekcijskom nadzoru nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine (žig, dizajn, patent, mali patent, geografska oznaka porekla, topografija integrisanog kola, autorska i srodna prava), odnosno u proizvodnji i prometu robe zaštićene autorskim i srodnim pravima; utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podataka; utvrđivanje i sprečavanje povreda prava intelektualne svojine u obavljanju elektronske trgovine, u skladu sa ovlašćenjima; sprečavanje pojavnih oblika sive ekonomije u trgovini, elektronskoj trgovini i uslugama; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odeljenja; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odeljenja; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odeljenja po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema  predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; savetodavni i stručni poslovi koji se odnose na praćenje i unapređenje inspekcijskog nadzora u oblasti rada iz delokruga Odeljenja; saradnja sa unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, drugim organima i organizacijama, udruženjima i ustanovama čiji su poslovi u vezi ili od značaja za rad Odeljenja; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odeljenju; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.    

           

            U Odeljenju za sprovođenje prava intelektualne svojine i sprečavanju sive ekonomije  obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice i to:

            

 1. Odsek za sprovođenje prava intelektualne svojine;
 2. Grupa za sprečavanje sive ekonomije.

 

            U Odseku za sprovođenje prava intelektualne svojine obavljaju se poslovi  koordinacije inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: sprovođenje aktivnosti i preduzimanje mera po zahtevima nosilaca prava intelektualne svojine i po službenoj dužnosti zbog postojanja sumnje da je učinjena povreda prava intelektualne svojine u proizvodnji i prometu robe, odnosno proizvodnji i prometu robe zaštićene autorskim ili srodnim pravima; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odseka; izrada analiza o primeni važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odseka; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odseka; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odseka; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odseka po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija i dr.; priprema  predlog stavova i mišljenja o nacrtima propisa; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Odseka; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

           U Grupi za sprečavanje sive ekonomije obavljaju se poslovi koordinacije inspekcijskog nadzora nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji za cilj imaju sprečavanje pojavnih oblika sive ekonomije u  trgovini, elektronskoj trgovini i uslugama; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Grupe; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Grupe; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Grupe; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Grupe; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Grupe po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija i dr., priprema predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblasti iz delokruga rada Grupe, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

 

 

U Odeljenju za  kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi koordinacije u oblasti inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu; kontrola uslova za prometovanje, prometa i monitoring derivata nafte i biogoriva; finansijsko-materijalni poslovi u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odeljenja; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odeljenja; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odeljenja po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

 

            U Odeljenju za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

           

 1. Odsek za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
 2. Grupa za logistiku i analitiku kontrola u oblasti derivata nafte;
 3. Grupa za kontrolu derivata nafte – Beograd;
 4. Grupa za kontrolu derivata nafte – Vojvodina;
 5. Grupa za kontrolu derivata nafte – Šumadija i zapadna Srbija;
 6. Grupa za kontrolu derivata nafte – južna i istočna Srbija;
 7. Grupa za postupanje sa oduzetom robom.

 

            U Odseku za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi koordinacije inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda; izrada analize stanja iz oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Odseka; izrada analiza  primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi iz delokruga Odseka; izrada procedura i lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora iz delokruga Odseka; izrada akata o primeni propisa iz delokruga Odseka; priprema nacrta mišljenja i odgovora iz delokruga Odseka po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija, organizacija potrošača i dr.; priprema predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga Odseka, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

 

            U Grupi za logistiku i analitiku kontrola u oblasti derivata nafte obavljaju se poslovi koordinacije inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju minimalno tehnički uslovi za promet derivata nafte i biogoriva; markiranje derivata nafte; monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva; izrada lista provera za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti derivata; izrada analiza primene važećih i predlaganje revidiranja kontrolnih listi za oblast prometa derivata; ustanovljavanje i ažuriranje analitike energetskih subjekata, ustanovljavanje i ažuriranje analitike energetskih objekata za trgovinu motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava; ustanovljavanje i ažuriranje sistema i analitike uzorkovanja, sistema obeležavanja uzoraka derivata nafte i biogoriva; izrada analiza stanja u oblasti derivata nafte i podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga Grupe, kao i drugi poslovi u skladu sa propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

 

            U Grupi za kontrolu derivata nafte – Beograd obavljaju se poslovi neposrednog inspekcijskog nadzora nad privrednim subjektima na navedenoj teritoriji u pogledu primene zakona i drugih propisa kojima se uređuju minimalno tehnički uslovi za promet derivata nafte i biogoriva, markiranje derivata nafte i monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva.

 

            U Grupi za kontrolu derivata nafte – Vojvodina obavljaju se poslovi neposrednog inspekcijskog nadzora nad privrednim subjektima na navedenoj teritoriji u pogledu primene zakona i drugih propisa kojima se uređuju minimalno tehnički uslovi za promet derivata nafte i biogoriva, markiranje derivata nafte i monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva.

            U Grupi za kontrolu derivata nafte – Šumadija i zapadna Srbija obavljaju se poslovi neposrednog inspekcijskog nadzora nad privrednim subjektima na navedenoj teritoriji u pogledu primene zakona i drugih propisa kojima se uređuju minimalno tehnički uslovi za promet derivata nafte i biogoriva, markiranje derivata nafte i monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva.       

            U Grupi za kontrolu derivata nafte – južna i istočna Srbija obavljaju se poslovi neposrednog inspekcijskog nadzora nad privrednim subjektima na navedenoj teritoriji u pogledu primene zakona i drugih propisa kojima se uređuju minimalno tehnički uslovi za promet derivata nafte i biogoriva, markiranje derivata nafte i monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva.

 

U Grupi za postupanje sa oduzetom robom obavljaju se poslovi koordinacije koji se odnose na finansijsko-materijalne poslove u vezi robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora i izradu procedura iz delokruga Grupe, koji se odnose na: smeštaj, čuvanje, prodaju, uništenje, otpis ili drugi zakonom utvrđeni način postupanja sa oduzetom robom, vođenje evidencije o oduzetoj robi, kao i usaglašavanje i sravnjenje stanja robe sa skladištarima; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Grupe.

 

 

U Odeljenju za obuku i izveštavanje obavljaju se  poslovi koji se odnose na: pripremu i objedinjavanje podatka za procenu rizika, praćenje i analiziranje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Sektora; koordinaciju u izradi predloga godišnjeg plana inspekcijskog nadzora iz delokruga Sektora; proveru procedura i lista provera u neposrednom inspekcijskom nadzoru, uključujući i preventivno delovanje i vršenje službenih savetodavnih poseta u planiranim oblastima nadzora; izradu godišnjeg plana obuka; pripremu sadržaja i termina obuka za implementaciju procedura; pripremu i sprovođenje provere poznavanja propisa i procedura; sačinjavanje izveštaja o sprovedenim obukama, njihova analiza i evaluacija; administriranje (praćenje i ažuriranje korisničkih komponenti) upravljačkog informacionog sistema tržišne inspekcije; sačinjavanje izveštaja o izvršenim kontrolama u inspekcijskom nadzoru,  analizu tih izveštaja i sačinjavanje predloga plana rada Sektora za naredni period; pripremu predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja.

 

        U Odeljenju za obuku i izveštavanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za obuku tržišnih inspektora;
 2. Grupa za izveštavanje;
 3. Grupa za studijsko - analitičke poslove, procenu rizika i planiranje

 

         U Grupi za obuku tržišnih inspektora obavljaju se  poslovi koji se odnose na izradu i realizaciju godišnjeg plana obuka; proveru procedura i lista provera u neposrednom inspekcijskom nadzoru, uključujući i preventivno delovanje i vršenje službenih savetodavnih poseta u planiranim oblastima nadzora; pripremu sadržaja obuka i provera poznavanja propisa i izradu izveštaja o sprovedenim obukama.

          U Grupi za izveštavanje obavljaju se poslovi prikupljanja i objedinjavanja podataka i analiza za izveštaje o stanju u oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Sektora; preventivno delovanje i vršenje službenih savetodavnih poseta u planiranim oblastima nadzora; objedinjavanja periodičnih i godišnjih izveštaja i analiza o izvršenom inspekcijskom nadzoru, izrada predloga izveštaja o radu Sektora; izrada izveštaja za mesečno ažuriranje Informatora o radu; objedinjavanja periodičnih i godišnjih izveštaja i analiza o izvršenom inspekcijskom nadzoru u oblasti poverenih poslova; izrada predloga plana rada Sektora i administriranje (praćenje i ažuriranje korisničkih komponenti) upravljačkog informacionog sistema tržišne inspekcije.

           U  Grupi za studijsko - analitičke poslove, procenu rizika i planiranje obavljaju se poslovi prikupljanja i ažuriranja podataka za izveštaje o stanju u oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga Sektora; poslovi prikupljanja i ažuriranja podataka za procenu rizika u oblasti inspekcijskog nadzora iz delokruga  Sektora; izrada procene rizika za oblasti nadzora iz delokruga Sektora i izrada predloga plana rada Sektora baziranog na proceni rizika.

 

  U Odeljenju za unutrašnju kontrolu obavljaju se  poslovi unutrašnje kontrole rada odeljenja tržišne inspekcije i tržišnih inspektora; kontrolu postupanja po procedurama i listama provera; predlaganje i donošenje mera za otklanjanje nepravilnosti u radu inspektora i odeljenja; neposredni inspekcijski nadzor iz nadležnosti tržišne inspekcije radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i odeljenja; provere i obrada navoda inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka; sačinjavanje izveštaja, analiza izveštaja i predloga plana unutrašnjih kontrola; pružanje stručne pomoći ovlašćenim predstavnicima podnosioca zahteva za pretres pred sudom za prekršaje; obrada predmeta za Državno pravobranilaštvo u postupcima koji su pokrenuti od strane tržišnih inspektora; priprema  predloga stavova i mišljenja o nacrtima propisa; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odeljenja.    

 

 

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Beograd 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Beograd obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice i to:

 1. Odsek za kontrolu i administriranje podnesaka i prijava  
 2. Odsek za kontrolu prometa robe;           
 3. Odsek za kontrolu usluga;
 4. Odsek za kontrolu usaglašenosti proizvoda;
 5. Odsek za kontrolu bezbednosti proizvoda;
 6. Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije;
 7. Odsek za zaštitu prava intelektualne svojine;
 8. Odsek za zaštitu potrošača.

 

            U Odseku za kontrolu i administriranje podnesaka i prijava obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor, a u vezi propisa iz nadležnosti tržišne inspekcije; postupanje organa po prijavama i podnescima u upravnom postupku; osnovanost vanrednog inspekcijskog nadzora – po prijavama i podnescima; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Odseku za kontrolu prometa robe obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe; cene robe; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Odseku za kontrolu usluga obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; uslovi za obavljanje usluga; cene i kvalitet usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera;podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

             U Odseku za kontrolu usaglašenosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti primene tehničkih propisa kojima se uređuju tehnički zahtevi za neprehrambene proizvode i usaglašenost tih proizvoda sa propisanim zahtevima; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

             U Odseku za kontrolu bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i drugih propisa koji se odnose na ispunjenost zahteva za bezbednost proizvoda i izveštavanje i prosleđivanje informacije i elektronske dokumentacije kontaktnoj tački o nebezbednim proizvodima na tržištu; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

              U Odseku za sprečavanje nelojalne konkurencije obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: trgovina; elektronska trgovina; sprečavanja nelojalne konkurencije; oglašavanje; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

              U Odseku za zaštitu prava intelektualne svojine obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

              U Odseku za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita potrošača; hitne poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti zaštite potrošača, odnosno hitne inspekcijske kontrole po prijavama, prigovorima i reklamacijama građana-potrošača; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

           

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Bor

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Bor obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

            1.Odsek tržišne inspekcije Bor za opštine: Bor i Majdanpek;

 1. Grupa tržišne inspekcije Negotin za opštine: Negotin i Kladovo.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Valjevo

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Vranje

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Zaječar

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Zrenjanin

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Jagodina

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Jagodina obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Jagodina za opštine: Jagodina, Rekovac i Svilajnac;
 2. Grupa tržišne inspekcije Paraćin za opštine: Paraćin, Ćuprija i Despotovac.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Kragujevac

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Kragujevac obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za kontrolu prometa robe i usluga i sprečavanje nelojalne konkurencije;
 2. Grupa za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda; 
 3. Odsek za zaštitu potrošača. 

           

            U Odseku za kontrolu prometa robe i usluga i sprečavanje nelojalne konkurencije obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i pružanja usluga; cene robe i usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;  promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; sprečavanje nelojalne konkurencije; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Grupi za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se  poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti primene tehničkih propisa kojima se uređuju tehnički zahtevi za neprehrambene proizvode i usaglašenost tih proizvoda sa propisanim zahtevima, poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i drugih propisa koji se odnose na ispunjenost zahteva za bezbednost proizvoda i izveštavanje i prosleđivanje informacije i elektronske dokumentacije kontaktnoj tački o nebezbednim proizvodima na tržištu; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga Grupe.

 

            U Odseku za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite potrošača, odnosno inspekcijske kontrole po prijavama, prigovorima i reklamacijama građana-potrošača; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

 1.    Odeljenje tržišne inspekcije Kraljevo

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Kraljevo obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Kraljevo za opštine: Kraljevo i Vrnjačka Banja;
 2. Odsek tržišne inspekcije Novi Pazar, za opštine Novi Pazar, Raška i Tutin.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Kikinda

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Kosovska Mitrovica

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Kruševac

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Leskovac

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Leskovac obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Leskovac za opštine: Leskovac, Vlasotince, Crna Trava, Bojnik, Lebane i Medveđa;
 2. Odsek tržišne inspekcije Pirot, za opštine: Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Niš

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Niš obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za kontrolu prometa robe i usluga;
 2. Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije;
 3. Grupa za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
 4. Grupa za zaštitu potrošača;
 5. 5. Grupa za prijem i obradu podnesaka i prijava.

 

            U Odseku za kontrolu prometa robe i usluga obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe i pružanja usluga; cene robe i usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Odseku za sprečavanje nelojalne konkurencije obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: sprečavanje nelojalne konkurencije; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Grupi za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti primene tehničkih propisa kojima se uređuju tehnički zahtevi za neprehrambene proizvode i usaglašenost tih proizvoda sa propisanim zahtevima, poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i drugih propisa koji se odnose na ispunjenost zahteva za bezbednost proizvoda i izveštavanje i prosleđivanje informacije i elektronske dokumentacije kontaktnoj tački o nebezbednim proizvodima na tržištu.

 

            U Grupi za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite potrošača, odnosno inspekcijske kontrole po prijavama, prigovorima i reklamacijama građana-potrošača; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Grupe.

 

            U Grupi za prijem i obradu podnesaka i prijava obavljaju se poslovi administriranja - prijema i obrade podnesaka i prijava vezanih za postupanja iz nadležnosti tržišne inspekcije; postupanja organa po prijavama i podnescima u upravnom postupku; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Grupe.

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Novi Sad  

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Novi Sad obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za kontrolu prometa robe;
 2. Odsek za kontrolu usluga;
 3. Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije;
 4. Odsek za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda;
 5. Odsek za zaštitu potrošača.

 

             U Odseku za kontrolu prometa robe obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju trgovina; elektronska trgovina; uslovi za obavljanje prometa robe; cene robe; promet biocida; promet hemikalija; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; kontrola ambalaže i ambalažnog otpada; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Odseku za kontrolu usluga obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: trgovina; uslovi za obavljanje usluga; cene i kvalitet usluga; sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma; fiskalne kase u delu kontrole rada ovlašćenih servisera; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Odseku za sprečavanje nelojalne konkurencije obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje: sprečavanje nelojalne konkurencije; oglašavanje; proizvodnja i promet robe kojima se povređuju prava intelektualne svojine, odnosno proizvodnja i promet robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Odseku za kontrolu usaglašenosti i bezbednosti proizvoda obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti primene tehničkih propisa kojima se uređuju tehnički zahtevi za neprehrambene proizvode i usaglašenost tih proizvoda sa propisanim zahtevima, poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i drugih propisa koji se odnose na ispunjenost zahteva za bezbednost proizvoda i izveštavanje i prosleđivanje informacije i elektronske dokumentacije kontaktnoj tački o nebezbednim proizvodima na tržištu; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

            U Odseku za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite potrošača, odnosno inspekcijske kontrole po prijavama, prigovorima i reklamacijama građana-potrošača; podnošenje izveštaja i informacija o stanju u oblastima iz delokruga rada Odseka.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Pančevo

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Pančevo obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Pančevo za opštine: Pančevo, Opovo, Kovin, Kovačica i Alibunar;
 2. Grupa tržišne inspekcije Vršac za opštine: Vršac, Bela Crkva i Plandište.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Požarevac

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Požarevac obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Požarevac za opštine: Požarevac, Veliko Gradište, Žabari, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica i Golubac;
 2. Odsek tržišne inspekcije Smederevo za opštine: Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Prokuplje

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Sombor

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Sremska Mitrovica

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Sremska Mitrovica obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Sremska Mitrovica za opštine: Sremska Mitrovica i Šid;
 2. Odsek tržišne inspekcije  Inđija za opštine: Inđija, Stara Pazova, Ruma, Irig i Pećinci.

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Subotica

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Užice

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Užice obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Užice za opštine: Užice, Bajina Bašta, Čajetina, Požega, Arilje i Kosjerić;
 2. Odsek tržišne inspekcije Prijepolje za opštine: Prijepolje, Priboj, Sjenica i Nova Varoš.

              

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Čačak

 

 1. Odeljenje tržišne inspekcije Šabac

 

            U Odeljenju tržišne inspekcije Šabac obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek tržišne inspekcije Šabac za opštine: Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva;
 2. Odsek tržišne inspekcije Loznica za opštine: Loznica, Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija.

Odeljenja, odseci i grupe tržišne inspekcije izvan sedišta Ministarstva obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa u okviru nadležnosti tržišne inspekcije prema planu rada unutrašnje jedinice, analitičke poslove, poslove izveštavanja, statističko-evidencione kao i druge poslove iz ove oblasti.

 

Polaganje posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora koji polažu komunalni inspektori 

 

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Korisne informacije za OTKUPLjIVAČE

Javna baza benzinskih stanica

Kontrolne liste

USLUGE

 

       -Građani

 

DOKUMENTA

 

     -ZAKONI

 

     -PODZAKONSKI AKTI

  

 1. Doneti na osnovu Zakona o trgovini:

 

 1. Doneti na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti:

 

 1. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti potrošača

   

      4.  Doneti na osnovu Zakona o oglašavanju

 

 

     5.  Doneti na osnovu Zakona o energetici:

 

 

 1.  Doneti na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti:

 

 

      7. Ostali akti:

 

 

      - STRATEGIJE

 

 

      - OBRASCI 

 

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA TRŽIŠNE INSPEKCIJE ZA 2024.GODINU