Kontakti ministarstva

KABINET MINISTRA

kabinet@must.gov.rs

tel. 011/3633-721

tel. 011/3633-722

Nemanjina 11 , 11000 Beograd

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

press@must.gov.rs

Nemanjina 11 , 11000 Beograd

 

 

Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju

bilaterala@must.gov.rs

011/361-3404

Nemanjina 22-26, Beograd

 

 

Sektor za multilateralnu saradnju i spoljnotrgovinsku politiku

olivera.jocic@must.gov.rs

011 2642-114

Nemanjina 22-26, Beograd

 

 

Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije

trgovina@must.gov.rs

011/361-9733 (Odeljenje za trgovinu i razvoj konkurencije)

011/3621-886 (Grupa za cene)

011/2642-160 (Informacije vezane za Registar posrednika i za polaganje Stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti)

Nemanjina 22-26

 

 

Sektor za zaštitu potrošača

zastita.potrosaca@must.gov.rs

011/3616-623

Nemanjina 22-26