Pomoćnici ministra

Olivera Jocić

Pomoćnik ministra za multilateralnu saradnju i spoljnotrgovinsku politiku

Profil

Bogato iskustvo stečeno tokom rada u trajanju dužem od dvadeset godina u državnoj upravi, kao i diplomatskom predstavištvu Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) u Ženevi.

Rođena 17. septembra 1976. Udata, majka dvoje dece.

Radno iskustvo

 • Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine – novembar 2022 – vršilac dužnosti pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju i spoljnotrgovinsku politiku i koordinator Sektora za bilateralnu ekonomsku saradnju
 • Koordinacija aktivnosti u vezi sa primenom spoljnotrgovinske politike i režima i saradnje sa međunarodnim (Svetska trgovinska organizacija, Ujedinjene nacije) i regionalnim ekonomskim i trgovinskim organizacijama (trgovinski odnosi sa EU, CEFTA, Otvoreni Balkan).
 • Glavni pregovarač za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) od novembra 2017. godine
 • Učešće u pregovorima o sporazumima o slobodnoj trgovini

 

 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijanovembar 2017 – novembar 2022. – vršilac dužnosti pomoćnika ministra za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

 

 • Pre toga radila kao Rukovodilac Grupe za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama iz sistema OUN  i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama, CEFTA kontakt osoba za Republiku Srbiju  

 

 • Službovala u Stalnoj Misiji Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, 2006 – 2013 u diplomatskom zvanju savetnika (Counsellor)

 

 • Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije, 2002 – 2006: Savetnik u Sektoru za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

 

Obuke i treninzi

 • Učestvovala u brojnim obukama međunarodnih organizacaija (WTO, UNCTAD, UNECE, EFTA, EU) usmerenim na osposobljavanje administracije Republike Srbije za efikasno vođenje procesa pristupanja STO, kao i pridruživanja EU
 • Napredni kurs trgovinske politike (Advanced Trade Policy Course) u STO, septembar - decembar 2006;

 

Obrazovanje

 • Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu – diplomirani politikolog za međunarodne odnose

Diplomirala na temu: “Saradnja i razvojni programi Svetske banke u Saveznoj Republici Jugoslaviji       

 

Tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

 

 

Žarko Malinović

Pomoćnik ministra za trgovinu, usluge i politiku konkurencije

 

Žarko Malinović, rođen je 03. marta 1982. godine u Jajcu. Po zanimanju je master menadžer, uža naučna oblast: marketing i OsJ. Master rad na temu: „Strategije lojalnosti kupaca megamarketa u RS“ odbranio je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Vesne Damnjanović.

Od jula 2016. godine obavlja dužnost sekretara Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. U svojoj dosadašnjoj karijeri obavljao je rukovodeće dužnosti u privatnom i javnom sektoru. U Vladi Republike Srbije obavljao je dužnost v.d. pomoćnika ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije, posebnog savetnika ministra, kao i generalnog komesara Republike Srbije za EKSPO 2015 Milano i EKSPO 2017 Astana. Takođe, jedan je od autora teme i dosijea kandidature Republike Srbije za domaćina specijalizovane svetske izložbe EKSPO 2027 pod nazivom: „Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve“. Poseduje dugogodišnje iskustvo kao konsultant za oblasti marketinga i OsJ, strateškog i poslovnog planiranje.

Govori engleski jezik.

Otac je troje dece.

 

 

Višnja Rakić

Pomoćnik ministra za zaštitu potrošača

Rođena je 12. jula 1963. godine u Beogradu - Zemun.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Opšta ekonomija i bankarstvo. Na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu završila je master studije iz oblasti menadžmenta.

U februaru 2020. godine postavljena je za pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za zaštitu potrošača.

U julu 2018. godine postavljena je za vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor za zaštitu potrošača.

Od februara 1996. godine do postavljenja za pomoćnika ministra, bila je šef Odseka tržišne inspekcije u Odeljenju Beograd.

U Ministarstvu trgovine zaposlena je od juna 1992. godine gde je obavljala poslove tržišnog inspektora za rešavanje prijava po zahtevu privrednih subjekata, građana, državnih organa i organizacija.

Od 1986. godine do 1992. godine radila je na poslovima razrezivanja poreza u Republičkoj upravi javnih prihoda.

Položeni stručni ispiti, sertifikati i stručni seminari:

 

 • Državni stručni ispit za rad u organima državne uprave;
 • Stručni ispit za Tržišne inspektore;
 • Sertifikat za upravljanje odeljenjem Carl Bro;
 • Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma u Srbiji MOLI Srbija;
 • Sertifikat o profesionalnoj kompetenciji, jačanje sistema tržišnog nadzora u Srbiji za neprehrambene i prehrambene proizvode;
 • Tvining Projekat IPA 2011, Sprovođenje prava intelektualne svojine;

• Privredna komora Srbije – Učestvovanje u implementaciji Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.