Sektor za trgovinu, usluge i politika konkurencije