Tekst Sporazuma

Tekst Sporazuma

Uvoz u R. Srbiju

Izvoz u NR Kinu

NAPOMENA:

Bazna carina je jednaka MFN carinama Srbije primenjenim 1. januara 2022. godine

Sledeće kategorije će biti primenjene prilikom ukidanja carina od strane Srbije:

  • carine na robu sa poreklom iz kategorije ''A0'' u Listi biće u potpunosti eliminisane i takva roba će biti oslobođena od plaćanja danom stupanja na snagu ovog Sporazuma;
  • carine na robu sa poreklom iz kategorije ''A5'' u Listi biće ukinute u pet jednakih godišnjih tranši od stupanja na snagu Sporazuma i takve robe će biti oslobođene carine 1. januara pete godine;
  • carine na robu sa poreklom iz kategorije ''A10'' u Listi biće ukinute u deset jednakih godišnjih tranši od stupanja na snagu Sporazuma i takve robe će biti oslobođene plaćanja carine 1. januara desete godine;
  • carine na robu sa poreklom iz kategorije ''A15'' u Listi biće ukinute u petnaest jednakih godišnjih tranši od stupanja na snagu Sporazuma i takve robe će biti oslobođene plaćanja carine 1. januara petnaeste godine;
  • carine na robu sa poreklom iz kategorije ''E'' u Listi ostaće na snazi na nivou bazne carine.