U skladu sa članom 3. stav 4. Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 97/22, 110/22, 121/22, 130/22 i 133/22), utvrđuje se najviša maloprodajna cena derivata nafte za period od 15 časova 23. decembra 2022. godine do 30. decembra 2022. godine, i to za: